INFO ADMIN
INFO ADMIN
Giới thiệu sơ sơ ⊙_⊙
Tôi là Đức Anh, một cậu bé trung học phổ thông không có điểm gì nổi bật hơn ngoài xấu trai,nhà ngèo học ngu Giới thiệu thế thôi (╯3╰)...À mà quên crush tui tên Tiểu Yến nhá (⌒o⌒)

⬇⬇⬇⬇

Bên em đã nắng chưa
Bên anh thì vẫn mưa
DESIGN BY CA CHUA