Speed Up Swap Xóa Quảng Cáo Và Việt Hóa + Dark Mode
Trang Chủ
Speed Up Swap Xóa Quảng Cáo Và Việt Hóa + Dark Mode Speed Up Swap Xóa Quảng Cáo Và Việt Hóa + Dark Mode
Người Đăng : Cà Chua
View: 26 lượt
Time: 11:01,06/08/2019
Support: Android

Speed Up Swap


Tăng tốc độ thiết bị của bạn, làm cho nó đáp ứng nhiều hơn. Bằng cách sử dụng ứng dụng này sau mỗi lần khởi động Bạn có thể thay đổi cài đặt của Android của bạn để sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn. Ứng dụng này cho phép bạn sử dụng nhiều bộ nhớ hơn mà không hoạt động thêm.

Hệ thống của bạn sẽ được hướng dẫn để làm sạch bộ nhớ, khi là nửa đầy đủ, hoạt động làm sạch để thêm chậm lại trong khi họ không cần thiết.

Với ứng dụng này rất dễ dàng để điều chỉnh việc sử dụng bộ nhớ và cải thiện hiệu suất và đáp ứng.
Tính Năng Bản Mod :
Đã được việt hóa xóa quảng cáo hoàn toàn
DOWNLOAD
Tải Về Máy (Quét Virus: An Toàn ✔)
Chia Sẻ



Cảm xúc về bài viết

Cùng Chuyên Mục
Không có bài viết nào cùng thể loại!

Thiết Kế Và Vận Hành Bởi Đức Anh